Jokaisella meistä on erilaisia käsityksiä, uskomuksia ja vakaumuksia. Uskomukset vaikuttavatkin suurelta osin siihen mitä teemme, jätämme tekemättä, miten ajattelemme ja toimimme.

Uskomukset syntyvät kokemuksistamme. Joskus jo yksi kokemus riittää synnyttämään uskomuksen, koska uskomuksella on itseään vahvistava luonne, me havaitsemme ympäristöstämme juuri meille ”sopivia” seikkoja. Toisinaan toistoja vaaditaan enemmän ja viestien on lisäksi tultava eri miellejärjestelmien kautta. Näistä syistä myös monet uskomukset vastustavat muuttamisyrityksiä: uskomus on mielessä totta! Vakuutumme eri tavoin, uskomuksemme ovat henkilökohtaisia, synnytämme ne eri tavoin ja laskemme niistä irti omalla tavallamme ja ajallamme.

Uskomukset voivat joko rikastuttaa ja avartaa elämäämme tai ne voivat kieltää ja kahlita sitä. Uskomuksien olemassaolo ei sinällään ole kielteinen asia, sillä mieli tarvitsee positiivisia, eteenpäin vieviä käsityksiä. Lisäksi uusissa tilanteissa uskomukset voivat nopeuttaa ja helpottaa reagointia. Ne ovat siis myös tarpeellisia ja hyödyllisiä.

Miten rajoittavia uskomuksia voi löytää?

 1. Kuuntelemalla omia ajatuksia, sisäistä puhetta ja sitä, mitä on tapana sanoa.
 2. Tutkimalla tilanteita, joita aina vaan ”sattuu”. ”Taas mulle kävi näin!”
 3. Tutkimalla asioita ja valintoja, jotka jäävät valitsematta uudelleen ja uudelleen.
 4. Tutkimalla niitä asioita, joita harmittelee mielessään.
 5. Tutkimalla tilanteita, joista puhuessa käyttää sanoja aina, kaikki, ei koskaan, ei kukaan, muut, en voi, en saa, pakko täytyy, ei ole mahdollista jne.
 6. Tutkimalla omia arvojaan.
 7. Tulevaisuuden suunnitelmista ja kuinka tulevaisuudestaan puhuu.

Rajoittavia uskomuksia voi muuttaa monella tavalla. Usein jo pelkkä asian tiedostaminen ja siitä puhuminen muuttaa uskomusta.

Kun tavoitat itsessäsi uskomuksen, joka estää sinua jostain, voit kysyä:

 • Ainako?
 • Milloin näin ei ole? Milloin näin ei käy?
 • Onko tästä poikkeuksia? – millaisia, milloin, miten?
 • Miten muuten voisin tehdä?
 • Voisinko olla tekemättä? Mitä siitä seuraa?
 • Mitä tapahtuisi, jos tekisin/ajattelisin/sanoisin toisin?
 • Mitä ei tapahtuisi, jos en tekisi toisin?
 • jne

Valitse uskomus, jota haluat tarkastella näiden kysymysten kanssa. Kirjoita vastauksesi paperille tai pyydä vaikkapa ystävääsi kysymään kysymyksiä sinulta.

Nuku yön yli (tee välillä jotain muuta) ja tarkastele vastauksiasi uudelleen.

Huomioi oma olosi vastatessasi, huomioi myös, kuinka olosi muuttuu. Voit aina valita muuttamatta jättämisen muutoksen sijasta. Jos kuitenkin haluat muuttaa rajoittavan uskomuksen varaudu, että elämässäsi tapahtuu muitakin muutoksia. Tämä siksi, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, ajatuksen muuttaminen vaikuttaa tunteisiin, tekemiseen, valintoihin, puheeseen jne.

Send this to a friend