NLP Coach-koulutus

NLP COACHING

 on kohtaamista, rinnallakulkemista ja sparraamista, jossa molemmat tai kaikki ovat yhdessä luomassa toimivia tapoja ajatella, toimia ja olla. NLP Coachingin tavoite on tukea osallistujaa saavuttamaan omat päämääränsä tai löytämään polku haluttuun suuntaan. Tähän NLP Coachilla on olemassa monipuolisesti työkaluja, joiden avulla hän auttaa osallistujan oman prosessin avaamisessa ja aloittamisessa. NLP Coach voi toimia yksityishenkilöiden ja ryhmien kanssa, riippuen hänen muusta koulutuksesta ja osaamisesta.

KOULUTUS ON TARKOITETTU NLP Practitionerin ja NLP Master Practitionerin käyneille henkilöille, jotka haluavat syventää osaamistaan NLP:stä ja Coachauksesta. 

Koulutuksen kokonaiskesto on 50 opintopistettä.

 LÄHIPÄIVÄT        

2017: 8,9.9 / 29,30.9 / 20,21.10 / 10,11.11 / 8,9.12   2018: 20,21.1 / 16,17.3 / 12-14.4

Lähipäivät koostuvat teoriasta, harjoituksista ja yhteisistä Coachingkokeiluista ja mallituksista. 

MENTOROINTIRYHMÄT 12 kertaa, sovitusti lähipäivien välillä. Koulutuksen aikana tutustutaan alan kirjallisuuteen ja tehdään asiakastyötä. Harjoitusasiakkaita voivat olla muut kurssilaiset tai ulkopuoliset henkilöt, ryhmät ja organisaatiot.

KOULUTUSPAIKKA JA HINTA

Järvenpäätalo, Järvenpää (juna-aseman vieressä)

Hinta 1.900 € (sisältää alv 24%)

KOULUTTAJAT

Veli-Matti Toivonen, VMT Koulutus  ja Tuuli Paltemaa, Myötätuuli valmennus

Ilmoittaudu mukaan yhteyslomakkeella tai:

+358 400756 670 / Veli-Matti
veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi

+358 504145179 /Tuuli
tuuli.paltemaa@myotatuulivalmennus.fi

 

NLPC KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA AIKATAULU

 1. JAKSO 8-9.9.2017 

ORIENTAATIO, ALOITUS
• Mitä on Coaching, miksi se on syntynyt, mitä sillä voi tehdä ja mihin se sopii? • Coaching ja muut ohjauksen muodot • Coachin ajattelutapa • Työelämän muutos ja Coaching • Potentiaalin etsiminen • ”Vain mahdotonta kannattaa tehdä” • Tavoitteet • Erilaisiin toiminnallisiin Coachingin välineisiin tutustuminen (musiikki, kuvan käyttö, liike jne) • Minkälainen on ensimmäinen Coaching – tapaaminen?

 2. JAKSO 29,30.9 

SUHTEEN LUOMINEN 
• Työskentelysuhde Coachingissa • Miten luoda hyväksyvä, salliva ja voimaannuttava ilmapiiri? • Kohtaaminen; kuuntelu ja kuuleminen • Tekeminen ja tapahtuminen • Ryhmäcoaching • Yhteisiä kokeiluja ja testauksia • Mentorointiryhmien aloitus

 3. JAKSO 20,21.10 

COACHING JA MALLITUS 
• Robert Dilts yhdistää Coachingin ja mallituksen. Mallittamalla Coaching ylittää ’perinteisen’ kyselycoachingin monin tavoin. Voimme mallittaa voimavaraa, ongelmaa, itseä kykenevänä tai muita joko oikeasti tai mielikuvissa ja aina löytyy uusia ratkaisuja. • Ryhmässä mallittaminen • Mallittamisen mallittaminen

 4. JAKSO 10,11.11 

HYVINVOINTI JA TERVEYS
• Mitä on positiivinen terveys? Tietoa ja tutkimustuloksia. • Oma ajattelu ja käsitys hyvinvoinnista ja terveydestä. • Stressi, pieni sana, josta on paljon puhetta • Kivun kokemus ja merkitys • Aiheen käsittelyä luovilla menetelmillä, valokuva, luova kirjoitus, rytmi jne • Coachingissa usein esille tulevia asioita ko aiheeseen liittyen, kokemuksia ja kokeiluja.

 5. JAKSO 8,9.12 

TUNTEET
• Työpaikalla ja yksityiselämässä • Ordo amoris: rationalismin jälkeen tunteet ovat palanneet joka paikkaan • Mitä tunteet ovat • Tunteiden kanssa työskentely  • Ahdistus- ja masennus • Tunnejohtaminen ja tunnevalmentaminen

6. JAKSO 20,21.1.2018

KEHOTIETOISUUS
• Keho oppaana ja opettajana • Sanaton viestintä ja ilmaisu osana vuorovaikutusta asiakastyössä • Miten tulkitsen kehosignaaleja • Kehoempatia ja läsnäolo asiakastyössä • Rentoutumisen aakkoset • Kehon rajat • Kosketus välineenä 

7. JAKSO 16,17.3

AMMATILLISUUS, AMMATTITAITO
• Heittäytyminen, mukana oleminen • Omat ja muiden rajat • Olla samassa veneessä, samalla viivalla jne mitä ja miten se on sinulle? • Coachin ja Coachingin erilaiset roolit • Haastavat Coachingtilanteet • Coachingin soveltamista erilaisiin tilanteisiin ja ryhmiin • Miten Coachingia voi arvioida 
• Prosessin kulusta, sen seuraamisesta ja siihen vaikuttamisesta • Asioita, joita työyhteisöcoachingissa usein tulee esille, mm työpaikan roolit , visioiden selkeys, arvot, työnjaot, konfliktitilanteet ja johtaminen 

8. JAKSO 12-14.4

OMA KÄYTTÖTEORIA, ETIIKKA JA MORAALI, RYHMÄN JA PROSESSIN LOPETTAMINEN
• Systeemisyys Coachingissa • Ratkaisukeskeisyys – yksi Nlp:n serkuista, mitä siitä kannattaa napata mukaan? • Muita suuntia ja teorioita
Oppiminen, osaaminen ja näiden ylläpitäminen, oma Coaching työskentelyn tukena • Oman käyttöteorian rakentaminen, kuinka hyödynnät kaiken osaamasi? • Eettiset periaatteet, mitä ne ovat ja miten ne ilmenevät käytännössä? 

Yhteensä 17 lähipäivää, jotka koostuvat teoriasta, harjoituksista ja yhteisistä Coachingkokeiluista ja mallituksista. Kokeiluissa toimimme useissa rooleissa, Coachina, Coachattavana ja vertaistukena. 

Lisäksi 12 mentorointitapaamista sovitusti lähipäivien välillä. Ryhmät päättävät itsenäisesti kokoontumistavan, se voi tapahtua puhelimitse, Skypen välityksellä tai ”livenä” ryhmäläisten mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan. 

Koulutuksen aikana tutustutaan alan kirjallisuuteen ja tehdään asiakastyötä. Harjoitusasiakkaita voivat olla muut kurssilaiset tai ulkopuoliset henkilöt, ryhmät ja organisaatiot.

Send this to a friend