13 + 10 =

Ihminen itsessään on aina ainutlaatuinen kokonaisuus, yhdistelmä fyysistä ja psyykkistäolemusta ja voimaa, ajatuksia ja tunteita.

NLP:ssä tutkimme tätä kokonaisuutta ja sen toimintaa:
miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.

NLP tekniikoiden ja menetelmien avulla:

  • voin muuttaa omaa ajatteluani
  • ..ja sitä kautta opittuja tunne- ja käytösmallejani
  • joten tulen vielä paremmaksi vuorovaikuttajaksi
  • voin oppia luomaan ja ylläpitämään hyvää kontaktia sekä tunneyhteyttä itseeni ja toisiin ihmisiin
  • opin arvostamaan erilaisuutta
  • voin muuttaa rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi
  • opin asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita hallitsemalla itse motivaatiotani
  • ja opin muuttamaan kielteisiä kokemuksiani myönteisiksi

Send this to a friend