Olisi hienoa, jos tähän olisi yksi ainoa ja oikea vastaus, mutta minulla ei ole sellaista. Jokainen meistä voi hyödyntää Nlp:tä juuri siinä missä sitä itse tarvitsee ja missä se on itselleen kaikkein tarkoituksenmukaisinta.

Oman kokemukseni mukaan Nlp on monipuolinen kokoelma menetelmiä, joita voi muotoilla ja muokata omaan käyttöön niin yksityiselämässä kuin työssäkin. Itse käytän sitä mm työn suunnittelun apuna, tavoitteita tehdessäni ja silloin kun haluan tulla ymmärretyksi ja itse ymmärtää paremmin toista. Olen nlp-vuosieni aikana myös käynyt läpi lukemattoman määrän uskomuksiani, luopunut niistä, jotka rajoittavat minua ja vahvistanut eteenpäin vieviä ja hyödyllisiä uskomuksiani.

Nlp menetelmien avulla voin paremmin hallita motivaatioitani ja sitä kautta tehdä tavoitteita ja saavuttaa niitä. Hiljaisen tiedon mallittaminen on yksi Nlp:n menetelmistä, siinä keskitytään ihmisen taitoihin ja voimavaroihin ja siihen, miten ne ovat löydettävissä ja tarpeen tullen otettavissa käyttöön. Tätä menetelmää käytän jatkuvasti oppiakseni uutta ja kehittääkseni ammattitaitoani ja muuta osaamistani.

Nlp ei kuitenkaan ole vain menetelmiä ja tekniikoita, vaan tutustumista omaan mielen toimintaan. Siihen miten omassa mielessä ja kommunikoinnissa sekä itsensä että muiden kanssa voi tehdä muutoksia niin, että oma ajattelu, kommunikointi ja elämä kehittyvät. Nlp on myös tapa ajatella ja tapa elää. Itselleni se tarkoittaa sitä, että kaikki olemme samanarvoisesti oppimassa ja opettamassa, kaikki on mahdollista ja on monta oikeaa tapaa toimia, ajatella ja tuntea.

Nlp vastaa mm kysymykseen miten olla yhteydessä itseensä ja toiseen ihmiseen? Se on käytännönläheinen malli siitä, miten me rakennamme kokemuksemme, jäsennämme ajatuksiamme, tunteitamme, käyttäytymistämme ja käyttämäämme kieltä. Tiedostamalla tämän on meidän helpompi ymmärtää itseämme ja toista ihmistä.
Nlp:tä käytetään ja sovelletaan muun muassa koulutuksessa, henkilöstöhallinnossa, esiintymisessä, valmentamisessa, terapiassa, terveydenhuollossa, asiakaspalvelussa, liike-elämässä, johtamisessa ja kunkin henkilökohtaisessa elämässä.

Itse valmennus on yhdessä tekemistä ja kokemista, kokeilemme käytännössä menetelmiä ja pohdimme miten niitä voi parhaiten soveltaa omassa elämän tilanteessa henkilökohtaisesti, perheessä, ihmissuhteissa ylipäätänsä, työssä jne.

Send this to a friend