Myötätuuli valmennus oy on tarjonnut terveydenhuoltohenkilöstön ja esimiesten työhyvinvointipäivien ohjelmasisältöä seuraavasti:

Helsingin kaupunki, Haartmanin sairaala, varahenkilöstö, teemalla ”Kiire ja sen hallinta”
Helsingin kaupunki, Herttoniemen sairaala, lähiesimiehet, teemalla ” Oma työssä jaksaminen, energian suuntaaminen ja sanoista tekoihin”

Asiasisällöt on rakennettu tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Aihepiirien käsittely on osoittautunut kiinnostavaksi ja lähestymistapa on ollut myönteistä ajattelua ja toimintaa tukevaa sekä rohkaisevaa. Tilaisuudet ovat tarjonneet samalla asiakaslähtöistä keskustelua ja miellyttävää rauhoittumista.

Suosittelen Myötätuuli valmennus oy:n ammattitaitoista ja monipuolista osaamista käytettäväksi työyhteisöjen työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja parantamiseksi.


Ylihoitaja, Herttoniemen sairaala

Myötätuuli valmennus oy:n esimiesvalmennusprosessi yllätti positiivisesti joustavuudellaan ja innovatiivisuudellaan. Valmennuksessa huomioitiin osallistujien kokemukset ja taustat joiden mukaisesti valmennussisältöjä muokattiin. Myös ajankohtaiset asiat ja caset otettiin huomioon hyvin. Suosittelen lämpimästä ko valmennusta esimiehille, jotka kaipaavat uusia näkemyksiä työhönsä.


Pankinjohtaja, Helsinki

Olen tehnyt Myötätuuli valmennus oy:n kanssa yhteistyötä ohjaavien ja valmentavien koulutusten järjestämisestä Keski-Uudenmaan TE-toimiston alueen asiakkaille vuosina 2005-2014. Koulutuksia on järjestetty näinä vuosina yhteensä n. 35 sekä aikuisille että nuorille alle 30-vuotiaille työnhakijoille.

Koulutusten tavoitteena on ollut selkeyttää opiskelijan ammatillisia suunnitelmia niin, että hän löytää itselleen ammatillisen polun pään päästäkseen tai palatakseen työelämään joko suoraan tai koulutuksen kautta. Lisäksi koulutuksen avulla on lisätty opiskelijan oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta sekä työelämän vaatimia sosiaalisia-  ja vuorovaikutustaitoja.

Näissä tavoitteissa Myötätuuli valmennnus oy on onnistunut mainiosti. Heidän koulutuksistaan opiskelijat ovat saaneet erityistä tukea ja rohkaisua työn- ja koulutusten hakuun hyvin tuloksin.

Työvoimakoulutusten yhdyshenkilön kannalta yhteistyömme on sujunut mutkattomasti ja toimivasti.

Työvoimakoulutusten lisäksi Myötätuuli valmennus oy on toteuttanut viisi työyhteisökoulutusta (TYKY) alueellamme silloisten Järvenpään ja Tuusulan työvoimatoimistojen henkilökunnalle vuosina 2007 -2014.  Nämä koulutukset muistetaan hauskoina, lämminhenkisinä, mutta myös paljon ajatuksia ja oivalluksia  herättäneinä  koulutuksina.


Keski-Uudenmaan TE-toimisto

Peruspalvelukeskus Aavan lapsiperheiden sosiaalityön työryhmä koostuu lastensuojelun sosiaalityötekijöistä, sosiaaliohjaajista, perhetyötekijöistä ja palvelusihteereistä. Työryhmän kehittämispäivään tilattiin koulutuspaketti Myötätuuli valmennus oy:ltä. Keskeisenä teemana oli yhteistyö eri ammattiryhmien välillä.

Päivä oli hyvin suunniteltu ja rakennettu. Kouluttajat ottivat huomioon tilaajan toiveet ja ryhmän kokoonpanon. Aikataulussa pysyttiin hyvin. Kouluttajat olivat innostavia ja saivat ryhmän työskentelemään ja osallistumaan aktiivisesti. Päivä antoi ymmärrystä ja välineitä yhteistyökysymyksiin ja vuorovaikutustilanteisiin.


Sosiaalipäällikkö, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Olen tehnyt Myötätuuli valmennus oy:n kanssa yhteistyötä useaan otteeseen jo vuodesta 2000 lähtien. En ole koskaan pettynyt aikaansaatuihin tuloksiin. Olen luottanut Tuulin ammattitaitoon  työyhteisöjen kouluttamisessa ja työnohjauksessa.

Tuulin ehdottomia vahvuuksia ovat vahva ammattimaisuus, ystävällisyys, asioihin paneutuminen, jämäkkyys, muuntautumiskyky erilaisissa tilanteissa ja aito kiinnostus auttaa tilaajaa ongelmien ratkaisuissa. Kaikista tärkein ominaisuus mielestäni on se, että hän ottaa tilaajan toiveet aidosti huomioon ja suunnittelee koulutus/ohjaus tapahtumat siten, että kuulijalle tulee tunne että hän on läsnä asiakasta varten.


Toiminnanjohtaja, Koivula - Porvoon kaupunki

Kiva, rento, ”vapaamuotoinen” koulutuspäivä. Oikein kiva, helppo osallistua päivään. Mielenkiintoisia aiheita, hyvä, keskustelua herättelevä.

Antoisaa, hilpeää, oivalluksia herättävää.

Saimme tehdä itse jotain, avoin ja keskusteleva ryhmä.

Hyviä, vakavia ja asiallisia aiheita, aiheista olisi paljon opittavaa, päivä meni nopeasti ja tunnelma oli hyvä.

Mukavaa vaihtelua tavanomaiseen työskentelyyn, mukava ilmapiiri.

Hyviä keskusteluja

Mukavaa vaihtaa mielipiteitä ja kommentteja toisten työntekijöiden kanssa.

Kiitokset keittiölle hyvästä tarjoilusta! Mukavat ja ammattitaitoiset vetäjät, kiinnostavat luennot.


Työyhteisökoulutukseen osallistujien palautetta

Erilainen päivä, kuin aiemmat, ei pelkkää istumista ja kuuntelemista. Ihan mahtava oli oivaltaa, että ihmisiä on kahdenlaisia: asioihin ja ihmisiin keskittyviä (ettei olekaan yhtään sen huonompi/parempi hoitaja).

Kouluttaja oli ihanan innostava ja energinen, sopiva tauotus, ei liikaa luennointia, esimerkit työelämästä aina hyviä.

Paljon naurua, hyvä tyyppi kouluttamassa.

Monipuolinen tietopaketti, innostava ja selkeäsanainen kouluttaja, huomioi hyvin koulutuksessa olijat, vuorovaikutustehtävät antoivat pohtimisen aihetta.

Reipas päivä, ei käynyt aika pitkäksi, mielenkiintoiset aiheet, hyvä luennoitsija, mukavat työkaverit.

Mielenkiintoinen ja hyvä luento, jaksoin istua kiinnostuneena vaikka vointi oli huono (flunssa)


Työyhteisökoulutukseen osallistujien palautetta

 • Kouluttajat toimivat jouhevasti ja koko ajan oli punainen lanka mukana.
 • Tuli tarpeeseen ja toimi myös työnohjauksellisesti.
 • Aihe oli hyvä ja sitä käsiteltiin monipuolisesti.
 • Hyvä tasapaino harjoitteiden ja teorian välillä. Osa oli tuttuja asioita mutta ei kyllä haitannut vaikka tuli kerratuksi .
 • Ennen koulutusta vaikutti ”hankalalta” aiheelta mutta koulutuksen edetessä hahmottui hyvin.
 • Yhdessä tekemistä koko porukalla, hyvä tunnelma
 • Aihe oli hyvä ja sitä käsiteltiin monipuolisesti.
 • Oli myös kiva, että kouluttajat tuli ulkopuolelta
 • Mielenkiintoinen - toiminnallinen.
 • Työyhteisöä yhdistävä
 • Ryhmädynamiikalla on iso merkitys näinkin suuressa työyhteisössä ja sen toimivuus on hyvin tärkeää
 • Aihe oli hyvä ja aina ajankohtainen
 • Aihe oli hyvä ajatellen meidän työntekijöiden ryhmää sekä käytännöllisiä juttuja nuorten kanssa käytettäviksi


Plastepin hyvinvointipäivä oli myötätuulista purjehtimista kohti tiukkaa tavoitetta. Kaikki me tykkäsimme kippareiden Tuuli ja Ville-Matti ohjauksesta! Saimme uutta puhtia kohti tavoitteitamme ja samalla yhdessäolon taikaa.


Toteutimme yhdessä "Ecolabin toimiva johtajuus"-projektin. Projekti sisälsi yksilöcoachausta sekä yhteistä valmennusta. Valmennus oli suunniteltu ja rakennettu meidän tarpeet huomioiden. Kokonaisuus oli toimiva ja innostava ja herätti osallistujissa ideoita, ajatuksia ja runsasta keskustelua.


NORDIC FINANCIAL PLANNING AND ANALYSIS MANAGER & COMPANY MANAGER FINLAND

Osallistujien kommentteja: ”Etsittiin meidän työhön tarttumapintaa, ei puhuttu vain yleisesti.”  ”Aikakäsite on erilainen, hyvä ja avaava harkka.” ”Motivaatiotyylit käytännöllisiä, mielialat ja tunteet miten näkyy.” ”Hauskaa, ei puuduttavaa, jaksoi myös loppupäivästä.” ”Sopivassa suhteessa luentoa ja tekemistä.”


Myötätuuli on sanansa mittainen! Tilasimme kaksi erilaista tilaisuutta henkilökunnallemme; improvisaation ja yhteisörummutuksen. Vetäjät olivat iinostuneita ja asialleen omistautuneita. Näistä saimme iloa ja voimaa arjen työhön. Ajoittain vieläkin muistelemme mahtavia roolisuorituksia ja maailman rytmejä. Kiitos!


Palvelupäälikkö, Suomen kotilääkärit oy

 

Send this to a friend