Ryhmiä ja dynamiikkaa

VALMENNUS ERILAISTEN RYHMÄTILANTEIDEN LUOMISESTA, LÄPIVIEMISESTÄ JA SULKEMISESTARyhmiä ja dynamiikkaa

Valmennuksen tavoitteena on erilaisten toiminnallisten menetelmien kautta käydä läpi ryhmätilanteiden aloittamista sekä yhteisten tavoitteiden luomista ja saavuttamista. Tutustumme myös ihmisten erilaisiin tapoihin toimia, ottaa vastaan ja antaa palautetta ja hahmottaa todellisuutta.

Valmennuksen sisältö on samaan aikaan sekä menetelmien oppimista että työyhteisön oman vuorovaikutuksen ja ryhmädynamiikan tutkimista ja sen edelleen sujuvoittamista.

Harjoitukset tehdään sekä yhdessä että pienemmissä ryhmissä, harjoitusten purku on aina yhdessä, jotta oivallukset tulevat kaikille jaetuksi.

Menetelminä käytämme erilaisia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä ryhmätöitä, metaforatyöskentelyä, Nlp ja improvisaatioharjoituksia sekä rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia. Kaikkia näitä menetelmiä voidaan käyttää henkilökohtaisessa työssä ja elämässä yleensä, työyhteisössä sekä asiakkaiden kanssa työskentelyssä ryhmä- tai yksilötyössä.

Send this to a friend