Päivä oli hyvin suunniteltu ja rakennettu. Kouluttajat ottivat huomioon tilaajan toiveet ja ryhmän kokoonpanon.

Lue lisää palautteita

Minna remes-Sievänen

Sosiaalipäällikkö, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Erilainen päivä, kuin aiemmat, ei pelkkää istumista ja kuuntelemista.

 Kouluttaja oli ihanan innostava ja energinen, sopiva tauotus, ei liikaa luennointia, esimerkit työelämästä aina hyviä.

 Paljon naurua, hyvä tyyppi kouluttamassa.

 Lue lisää palautteita

Työyhteisön koulutuspäivä, Jyränkölä

Kehittäminen ilman suuntaa ja päämäärää on turhaa. Työyhteisön toiminta-tavat muodostuvat vuosien aikana, toisinaan jumiudutaan myös sellaiseen , mikä ei toimi. Työyhteisön toimintatapojen esille tuominen ja näkyväksi tekeminen mahdollistaa niiden arvioinnin ja antaa suunnan kehittämiselle. Samalla myös ajattelumallit tulevat näkyviksi. Erilaiset uskomukset,  etenkin ne piilossa olevat, vaikuttavat arkipäivään, on tärkeää voida arvioida myös niiden toimivuutta.  

Uskomme, että työyhteisöillä on itsellään vastaukset kysymyksiinsä, meidän tehtävämme on esittää kysymyksiä, jotka laajentavat ja tuovat uusia näköaloja sekä kyseenalaistavat vanhoja, toimimattomia ajatusmalleja.

Tuomme mukanamme myös ratkaisulähtöisen ja -keskeisen ajattelumallin, fokuksemme on mahdolisuuksissa ja tavoitteemme löytää ratkaisuja.

Valmennus voi olla kestoltaan muutamasta tunnista useisiin päiviin, se voi olla tietyn osaston tai ammattiryhmän tai koko työyhteisön yhteinen kehitysprosessi, johon voi liittää mukaan työnohjausta tai/ja coaching-työskentelyä.

 

Send this to a friend