10 + 14 =

Johtajan tärkein tehtävä on johtaa alaisiaan kohti onnistumisia. Se ei onnistu pelon, uhkailun, eikä edes lahjonnan avulla, ainakaan kovin pitkään. Ihminen haluaa innostua, tehdä sitä mitä osaa ja oppia uutta.

Jotta voi innostaa toista on pidettävä huolta omasta energiasta, jaksamisesta ja motivaatiosta. Ihmisen voima lähtee sisältä. Joskus voiman lähde on syvälle kaivautunut ja ehkä vähällä käytöllä unohtunut – jäänyt hiipumaan. Häly, kiire ja melu voivat sen peittää. Kipinä on kuitenkin siellä ja sen voi taas elävöittää – vahvistaa.

KIPINÄSTÄ ROIHUKSI on valmennus, jossa rakennetaan henkilökohtaista, mielekkään olemisen cocktailia. Valmennus on voimaa tuottava henkilökohtainen prosessi, jonka aikana tunnistetaan jaksamisen haasteet, etsitään niihin ratkaisuja ja vahvistetaan olemassa olevia voimavaroja.

Valmennusprosessin aiheita ovat mm:

  • Mitä kaikkea minä olen ihmisenä, työntekijänä, esimiehenä ja muissa elämäni rooleissa?
  • Mikä on riittävää työssäni?
  • Läsnäolo – kuinka olla läsnä itselleen ja ympäristölleen.
  • Ilon tunnistaminen itsessään ja työssään sekä sen käyttäminen johtamisen apuna.
  • Työn ja levon rooli ja tasapainon merkitys elämässä.
  • Oma oivallus muutokseen ja työkaluja sen toteuttamiseen.

Valmennus voidaan toteuttaa henkilökohtaisena tai ryhmämuotoisena prosessina, johon voidaan liittää mukaan coaching- tai työnohjaustapaamisia.

Send this to a friend