Valmennuksen tavoitteena on tarjota osallistujille uusia, toimivia keinoja ja suhtautumistapoja   arjen haasteisiin. Olipa kyseessä vuorovaikutus, uniongelma, kiireen tunne, kehollinen oire tai muu stressiä aiheuttava tilanne Lepuuttajassa on mahdollista tutkia ko asiaa ja löytää siihen uusia näkökulmia.
  Luovien menetelmien avulla pyrimme oivallukseen oman mielen ja kehon reagointitavoista ja niistä tulkinnoista, joita mielemme näistä tekee. Tietoiseksi tuleminen mahdollistaa muutoksen ja uusien, toimivien toimintatapojen opettelun ja käyttöönoton.
  Lepuuttaja voidaan toteuttaa ryhmämuotoisena ja siihen voidaan liittää työnohjausta sekä coachingia henkilökohtaisena prosessina. Viitekehyksemme on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, joten fokuksemme on osaamisessa, onnistumisessa ja oppimisessa.

STRESSAA RENNOSTI!
Lepuuttaja lisää:

 • Yrityksen tulosta
 • Työn imua ja iloa
 • Motivaatiota
 • Voimavaroja
 • Potentiaalia
 • Kustannustehokkuutta
 • Joustavuutta
 • Hyvinvointia

Lepuuttaja vähentää:

 • Työssä uupumista
 • Stressin syntymistä
 • Konfliktitilanteita
 • Sairauspoissaoloja
Lepääminen parantaa vastustuskykyä ja vähentää sairastumisia ja onnettomuusriskiä. Kun harjoitat säännöllisesti ja riittävästi lepäämistä olet luova, saat aikaiseksi enemmän ja jaksat panostaa työn ja touhun lisäksi myös tärkeisiin ihmissuhteisiin.

Send this to a friend