• Kouluttajat toimivat jouhevasti ja koko ajan oli punainen lanka mukana.
  Lue lisää..
Mikkelin kaupunki

Työyhteisövalmennus

MINÄTYÖSTÄ METYÖHÖN

Valmennuksen tavoite on lisätä työyhteisön hyvinvointia ja tasapainoa sen osien välillä. Työhyvinvointi lisääntyy kun ihminen tunnistaa omat mahdollisuutensa ja voimavaransa.

Mahdollisuus oman osaamisen toteuttamiseen, oman roolin tiedostaminen sekä avoin ja suora kommunikointi ovat osaltaan avaimia hyvinvoimiseen. 

Valmistamme sinulle sopivan pituisen valmennuksen pari tunnin luennosta aina pidempään prosessiin saakka. Aiheita voivat olla mm seuraavat:

1. OLE OMA ITSESI, LUO OMA KARTTASI

 • Hyvin- ja huonosti voimisen kriteerit ja signaalit.
 • Oman ”jumin” tunnistaminen.
 • Miten reagoin?
 • Liikettä on, mutta suunta puuttuu?

 2. MINÄ JA ME – MINÄ JOUKOSSA

 • Kartta ei ole maasto – maasto ei ole kartta.
 • Niinhän se metsä vastaa kuinka sinne huutaa.
 • Joukkuetaidot.
 • Kirjoittamattomat tavat ja sopimukset.
 • Milloin ja miten saan ja voin puuttua / tukea?
 • Milloin ja miten saan ja voin pyytää apua?

  3. YHTEISET TAVOITTEET JA KEINOT

 • Visio ja missio.
 • Kaikella on aikansa.
 • Aikaa on ja energiaa riittää.

Valmennus on prosessi, jossa työskentelemme yksin, kaksin, pienissä sekä isossa ryhmässä. Näin saamme käyttöömme useita eri näkökulmia.

Send this to a friend