Menestyksekäs ja toimiva johtajuus

Esimiehille ja johtajille suunnatut valmennukset tukevat johtajuutta ihmisten ja asioiden suunnan määrityksessä ja pitämisessä toivottuna. Johtajana on hyvä tietää mistä itse motivoidut ja miten sammutat sen. Mikä ja miten informaatio sinua kiinnostaa, mitkä asiat itse huomaat ja mikä jää sinulta huomaamatta? Oletko menossa tavoitteen suuntaan vai onko tapanasi kulkea poispäin ei-toivotusta? Kun tunnistat näitä ja muita toiminta- ja ajatusmalleja itsessäsi, Lue lisää…

TOP SECRET!

Syövätkö kielletyt ja salatut asiat energian ja työnilon työyhteisössäsi? TOP SECRET -valmennus antaa keinoja ja välineitä asioiden avaamiseksi ja muutoksen käynnistämiseksi. Tämä valmennus on tarkoitettu esimiehille ja muille työyhteisön jäsenille, jotka työssään vuorovaikuttavat, ohjaavat tai johtavat. Valmennus koostuu neljästä, päivän kestävästä moduulista. Kielletyt puheenaiheet Mistä puhuminen on kielletty? Kuka saa ja keneltä pyydetään lupa puhua? Kielletty erilaisuus Klikit, piirit ja Lue lisää…

Esimiestyö ja johtaminen

Johtajan tärkein tehtävä on johtaa tiimiä, alaista, osastoa tai yhtiötä kohti tilaa, joka mahdollistaa oikean tekemisen. Oikeaa tekemistä on sellainen, jossa jokainen toimija saa riittävästi haasteita ja onnistumisen kokemuksia. Sellaista tekemistä, jossa voi hyödyntää osaamistaan ja jossa voi oppia uutta. Ihminen on ja tekee sitä mitä ajattelee ja tuntee. Se, mitä ihmisen sisimmässä on, tulee vääjäämättä ulos valintoina ja toimintana. Lue lisää…

Kipinästä roihuksi

Johtajan tärkein tehtävä on johtaa alaisiaan kohti onnistumisia. Se ei onnistu pelon, uhkailun, eikä edes lahjonnan avulla, ainakaan kovin pitkään. Ihminen haluaa innostua, tehdä sitä mitä osaa ja oppia uutta. Jotta voi innostaa toista on pidettävä huolta omasta energiasta, jaksamisesta ja motivaatiosta. Ihmisen voima lähtee sisältä. Joskus voiman lähde on syvälle kaivautunut ja ehkä vähällä käytöllä unohtunut – jäänyt hiipumaan. Lue lisää…

Muutosturva-valmennus

Hyvä työnantaja huolehtii työntekijästään myös silloin, kun on aika päättää työsuhde. Hyvän työnantajan maine syntyy pikkuhiljaa, mutta sen voi menettää hetkessä, huonojen kokemusten kertominen on nykyään aina vaan nopeampaa ja leviää vauhdilla erilaisissa sosiaalisissa medioissa. Hyvän työnhakuvalmennuksen tarjoaminen työntekijöille on yksi tapa osoittaa arvostusta silloinkin, kun työsuhdetta ei ole mahdollista jatkaa. Työnantajalle valmennus antaa mahdollisuuden täyttää lain määrittelemä velvollisuus työnhakukoulutuksesta Lue lisää…

Muutosvalmennus

Muutosvalmennus on työnantajan tapa osoittaa välittämistä henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista kohtaan. Muutos edustaa ihmisille aina jollain tasolla uhkaa, suhtaudumme varauksella uuteen. Esi-isämme ovat osanneet varoa uutta ja outoa ja siksi säilyivät hengissä. He eivät syöneet outoa ruokaa suinpäin tai juosseet avosylin vastaanottamaan vierasta kulkijaa, pensaan kahahdus sai heidät varuilleen ja juoksemaan pakoon. Olemme varovaisten esi-isiemme jälkeläisiä, emmekä ole kovinkaan paljoa Lue lisää…