Irti stressistä ilolla

Stressinhallintaa ilolla

Stressinhallintaa iloa kautta, onko se mahdollista? Olet varmasti kuullut sanonnan “Nauru pidentää ikää”. Toivottavasti näin, lisäksi tutkimusten mukaan nauru tekee myös paljon muuta, mm: laukaisee jännitystä ja stressiä vilkastuttaa verenkiertoa parantaa unenlaatua lisää keskittymis- ja oppimiskykyä lisää yhteistyökykyä ja -halukkuutta Tästä lähtökohdasta olemme suunitelleet ja toteuttaneet valmennusta, jossa vuorottelevat teoria ja tekeminen. Teoriaosuus pitää sisällään tutkittua tietoa hyvinvoimisesta, stressin hallinnasta ja Lue lisää…

Kohtaamisen karikot

Valmennus vuorovaikuttajalle! Valmennuksen tavoite on parantaa edelleen työyhteisön vuorovaikutustaitoja, rikastuttaa kommunikointitapoja, laajentaa erilaisuuden arvostamista ja erilaisten työtapojen hyödyntämistä työyhteisössä. Soveltuu työyhteisön sisäisen ilmapiirin, kommunikoinnin ja asiakaspalvelun kehittämiseen.   1. SISÄINEN PEILAUS (onko peilin syytä, jos naama on vino?) “Mä nyt vaan olen tällainen” Mitä KAIKKEA olenkaan? My way or highway? Kartta ei ole maasto 2. PEILINÄ JA PEILATTAVANA hyvät ja Lue lisää…

Hyvinvoiva työyhteisö

Viime aikoja on leimannut kiivas keskustelu työpahoinvoinnista, sairauspois-saolojen kasvusta ja kustannuksista sekä työurien pidentämisestä. Entinen sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä totesi jo 2009 lehtihaastattelussa (Kansan Uutiset 9.12.2009), että työhyvinvointia tulee kehittää niin, että ihmiset saadaan pysymään töissä, varsinkin kun työurien pidentämistä suunnitellaan. Useat tutkimukset todistavat kuinka työpahoinvointi kuluttaa valtavan määrän sekä inhimillistä pääomaa, että myös silkkaa rahaa. Työssä huonosti voiminen Lue lisää…

Puheeksi ottaminen hoito- ja hoivatyössä

Koulutusprosessi, joka lisää työvälineitä kuoleman, päihteidenkäytön ja seksuaalisuuden kohtaamisessa erilaisissa hoito- ja hoivatilanteissa. Prosessin aikana on mahdollista myös tarkastella omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja asenteitaan kyseisiä ilmiötä kohtaan ja kehittää vuorovaikutustaitojaan sekä ammatillisella että henkilökohtaisella tasolla. Koulutus koostuu neljästä erilaisesta moduulista, joiden kestoa ja sisältöä voidaan yhdessä muokata teille sopivaksi. Moduulit: 1. Ihmisen kohtaaminen, vuorovaikutustaidotKommunikaatio Mitä yhteys ihmisten välillä on ja Lue lisää…

Minä-työstä me-työhön

Valmennuksen tavoite on lisätä työyhteisön hyvinvointia ja tasapainoa sen osien välillä. Työhyvinvointi lisääntyy kun ihminen tunnistaa omat mahdollisuutensa ja voimavaransa. Mahdollisuus oman osaamisen toteuttamiseen, oman roolin tiedostaminen sekä avoin ja suora kommunikointi ovat osaltaan avaimia hyvinvoimiseen. Valmistamme sinulle sopivan pituisen valmennuksen pari tunnin luennosta aina pidempään prosessiin saakka. Aiheita voivat olla mm seuraavat: 1. OLE OMA ITSESI, LUO OMA KARTTASI Lue lisää…

Lepuuttaja, stressin ja uupumuksen ennaltaehkäisyyn

Mitä voi hallita? Voiko hallita aikaa tai muita ihmisiä? Se mitä voi hallita on omat asenteet, ajatukset ja rajat. Työn ja tekemisen määrää voi hallita. Tilaa tarkastella millä tavalla voi vaikuttaa siihen, että on oma potentiaali käytössä ja kyky rajata omaa tekemistä, aikaa, olemista niin, että voi hyvin ja saa aikaiseksi sitä mitä haluaa. Ja että jaksaa vielä töidenkin jälkeen Lue lisää…