Terapia

Sinulle, joka haluat tutkia jotain elämäsi taite- tai kriisikohtaa. Keskeistä on huomata mistä olet tietoinen, mistä olet vastuussa sekä kuinka toimit kontaktissa ja vuorovaikutuksessa. Terapiassa voit tarkastella omaa elämää, selviytymistä, voimavaroja, mahdollisuuksia. Terapian tarkoitus on tukea sinua kokemaan oma autenttinen minuutesi. Tavoite ei ole muuttaa mitään, mikä toimii, samalla terapia tukee sinua tekemään ne muutokset, joita tarvitset tai haluat. Terapia Lue lisää…

Coaching

Coaching on ratkaisukeskeinen toimintatapa, joka auttaa valmennettavaa toimimaan itseohjautuvasti, kirkastamaan tavoitteensa ja selkeyttämään toimintatapansa, jolloin tuloksellisuus kasvaa. Coaching antaa työkaluja, jotta yksilö löytää oman koko potentiaalinsa ja voimavaransa käyttöön. Se auttaa valmennettavaa ottamaan vastuun omasta itsestään, tekemisistään ja hyvinvoinnistaan. Valmennuksessa hyödynnetään kognitiivista käyttäytymistiedettä, ratkaisukeskeistä toimintatapaa ja positiivista psykologiaa. Lisäksi hyödynnetään tekniikoita, joiden tausta löytyy urheilijoiden mentaalivalmennuksesta, NLP:stä, luovuusvalmennuksesta ja mindfulnessista. Lue lisää…

Työnohjaus

Työnohjaus on ajan ja huomion antamista ohjaustilanteesa oleville, omaa työtään ja itseään voi arvostaa näin. Se sopii sinulle, joka haluat löytää työhön liittyviin asioihin uusia näkökulmia ja kehittyä työssäsi. Työtilanteissa on aina mukana tekemistä, osaamista, kokemuksia, tietoa ja tunteita. Arjen työssä kohtaamme ihmisen kaikkine puolineen, jolloin syntyy vuorovaikutusta, joka toimii molempiin suuntiin. Työnohjauksessa voimme tarkastella omia kohtaamisen tapojamme, syntyneitä uskomuksia Lue lisää…