Esimiestyö ja johtaminen

Johtajan tärkein tehtävä on johtaa tiimiä, alaista, osastoa tai yhtiötä kohti tilaa, joka mahdollistaa oikean tekemisen. Oikeaa tekemistä on sellainen, jossa jokainen toimija saa riittävästi haasteita ja onnistumisen kokemuksia. Sellaista tekemistä, jossa voi hyödyntää osaamistaan ja jossa voi oppia uutta.

Ihminen on ja tekee sitä mitä ajattelee ja tuntee. Se, mitä ihmisen sisimmässä on, tulee vääjäämättä ulos valintoina ja toimintana. Jos tavoitteena on muuttaa toiminnan lopputulosta, johtajan huomio tulee olla siinä osassa, joka on näkymättömissä; ajattelussa ja tunteissa sekä arvoissa ja uskomuksissa. Muutos alkaa aina yksilöstä ja leviää tiimiin, tiimeihin ja koko organisaation toimintakulttuuriin, niin hyvässä kuin pahassakin. Johtajan tehtävä on huolehtia muutoksen laadusta ja suunnasta.

Johtamisen ytimessä on esimiehen oma itsetuntemus. Kannattaa muistaa tässäkin yhteydessä, että vasta kun johtaja itse suostuu tarkastelemaan omaa toimintaansa, työyhteisössäkin voi tapahtua niin. Valmennuksessa tarkastelemme ensin oman henkilökohtaisen minän ja johtajuuden eri puolia, sen jälkeen suhdetta ympäristöön ja muihin ihmisiin. Tällä tavoin pääsemme itsetuntemuksesta metuntemukseen.

Valmennuksen tavoite on lisätä esimiehen ymmärrystä omista tavoistaan toimia, voimavaroistaan ja motivaation lähteistä. Tämän tiedon avulla on mahdollista sujuvoittaa vuorovaikutusta ja kohtaamista alaisten kanssa. Oman roolin ja rajojen selkeyttäminen auttaa sietämään epävarmuutta ja itseen kohdistuvia paineita. Valmennus on prosessi, jossa työskennellään yksin, kaksin ja pienissä sekä isossa ryhmässä. Näin saamme monta erilaista näkökulmaa ja kokemusta käyttöömme.

Esimiehille ja johtajille
Menestyksekäs ja toimiva johtajuus
Kipinästä roihuksi – voimavaroja johtamiseen
Esimiestyö, ihmisten johtaminen

Aihealueita:
1.TUNTEILLA TAITEILU

Tunteet pelissä.
Valta ja vastuu – kahden tulen välissä?
Vaatimuksia, vaatimuksia – miten niistä selviää?
Hyvän pomon kriteerit.

2. RAJAT JA RAAMIT

Omat ja muiden rajat
Ja miten toimin kun rajoja rikotaan?
Muuri vai risuaita – miten rajat pitävät / vuotavat?

3. OMAN ELÄMÄN ARTISTI

Mistä motivoidun, miten ylläpidän työn iloa?
Aikaa on ja energiaa riittää.
Rentoutumisen merkitys.

4. MALLIT JA KAAVAT

Hyvän pomon mallitus.
Persoona pelissä.
Tarpeelliset, välttämättömät ja kivat ominaisuudet.
Meidän pomo – meidän tarpeet – meidän tavat.