Hyvinvoiva työyhteisö

Viime aikoja on leimannut kiivas keskustelu työpahoinvoinnista, sairauspois-saolojen kasvusta ja kustannuksista sekä työurien pidentämisestä. Entinen sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä totesi jo 2009 lehtihaastattelussa (Kansan Uutiset 9.12.2009), että työhyvinvointia tulee kehittää niin, että ihmiset saadaan pysymään töissä, varsinkin kun työurien pidentämistä suunnitellaan.

Useat tutkimukset todistavat kuinka työpahoinvointi kuluttaa valtavan määrän sekä inhimillistä pääomaa, että myös silkkaa rahaa. Työssä huonosti voiminen kuluttaa mm tutkimusprofessori Guy Ahosen mukaan 25 miljardia vuodessa. Toisaalta todetaan myös, että hintalappua pahoinvoimiselle on mahdotonta asettaa, onko lopulta kysymys hukatusta hyötypotentiaalista vai käytetystä rahasta? Rahasta ja kustannuksta puhumisen myötä työhyvinvoinnista on mahdollisuus kuitenkin puhua samalla tavalla kuin muistakin organisaation asioista. Silloin työhyvinvointiasiat voidaan suhteuttaa muihin kustannuksiin, niitä voidaan seurata ja  asettaa tavoitteita. Tästä seuraa, että työhyvinvointiin liittyvät asiat tulevat helpommin johdettaviksi.

Työhyvinvointi tarkoittaa yksinkertaisesti kaikkia niitä asioita, joiden avulla työyhteisö ja koko organisaatio onnistuvat perustehtävässään. Silloin työn tekeminen on tuloksellista. Työhyvinvoinnista huolehtiminen saa aikaan parempaa työssä jaksamista, vähentää sairauspoissaoloja, parantaa työn laatua ja tulosta ja aikaansaa työhönsä sitoutuneita ja tyytyväisiä työntekijöitä.

 

Suosittelen Myötätuuli valmennus oy:n ammattitaitoista ja monipuolista osaamista käytettäväksi työyhteisöjen työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja parantamiseksi.