Kohtaamisen karikot

Valmennus vuorovaikuttajalle! Valmennuksen tavoite on parantaa edelleen työyhteisön vuorovaikutustaitoja, rikastuttaa kommunikointitapoja, laajentaa erilaisuuden arvostamista ja erilaisten työtapojen hyödyntämistä työyhteisössä. Soveltuu työyhteisön sisäisen ilmapiirin, kommunikoinnin ja asiakaspalvelun kehittämiseen.

 

1. SISÄINEN PEILAUS (onko peilin syytä, jos naama on vino?)

 • “Mä nyt vaan olen tällainen”
 • Mitä KAIKKEA olenkaan?
 • My way or highway?
 • Kartta ei ole maasto

2. PEILINÄ JA PEILATTAVANA

 • hyvät ja hankalat tyypit
 • erilaisuus, ristiriidan siemen vai voimavara?
 • ympärikääntö
 • mitä KAIKKEA hän onkaan? 

3. POMMIN PURKAMINEN ELI PELIT, RUTIINIT JA ROOLIT

 • jumitukset ja niiden purkaminen
 • hyvät rutiinit ja mallit
 • yhteistyö – vuoroin vaikuttuen ja vuoroin vaikuttaen

4. KEN ON MAASSA KAUNEHIN?!

 • omana itsenä!
 • paras minä yhdessä parhaan sinän kanssa
 • tietoisesti eteenpäin
 • rento oma minä – paras käyntikortti