Menetelmät Myötätuulessa

NLP menetelmänä soveltuu sekä henkilökohtaisen, että ammatillisen osaamisen tarkasteluun ja kehittämiseen. Taustaoletuksena NLP:ssä on mm ihmisen kyky etsiä ja löytää itse itsestään ratkaisut ja vastaukset kysymyksiinsä. Moniäänisyys NLP:ssä tarkoittaa monenlaisia tapoja olla oikeassa ja erilaisuuden arvostamista niin ajatuksissa kuin käytännössäkin. Oleellisen ja epäoleellisen eroittaminen johtaa toimimattomien tapojen vähenemiseen ja toimivien vahvistumiseen, tämä on yksi tarkastelun kohde kuten myös ymmärrys siitä, jos jokin ei toimi sitä ei kannata toistaa. Oppiminen, opettaminen, johtaminen ja ihmisten välinen vuorovaikutus ja yhteys ovat NLP:ssä kiinnostuksen kohteita.

LUOVAT MENETELMÄT:
Mielikuvitus ja luovuus ovat ihmisen keskeisiä voimavaroja. Ihminen on luova luonnostaan, siksi valmennuksemme sisältävät kokemuksellisia harjoituksia, oivaltamista ja ongelmien ratkaisukyvyn harjoittamista. Tämä ei tarkoita, että osallistujat olisivat taiteilijoita tai tulisivat siksi, osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta tai taiteellista osaamista.

Taideterapiamenetelmiä käyttämällä on mahdollista saada kaikki sisäiset resurssit käyttöön,laajentaa ajattelua ja päästä tavanomaisuuden ja kaavamaisuuden taakse. Prosessit synnyttävät kokemuksia ja oivalluksia jokaiselle.

Improvisaatioon ja esiintymistaitoon pätevät pitkälti samat asiat kuin muihinkin luoviin menetelmiin. Osallistujille tarjotaan työkalut löytää oma oikea tapansa ilmaista itseään. Erilaiset draamalliset harjoitukset ovat myös oiva keino käydä läpi työyhteisöjen kehityskohteita, harjoitella asiakaspalvelutilanteita sekä parantaa ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

MINDFULNESS:

Multitasking, usean asian samanaikainen tekeminen, on erittäin huono tapa työskennellä. Se lisää stressiä, vie aikaa ja on tehotonta. Siltikin se on ollut viime aikoina suosittua yrityksissä – tuloksena usein lisääntyneitä sairauslomia, henkilöstön, ihmisten siis, huonosti voimista ja samaan aikaan huonompia tuloksia työssä. Joka kolmas työntekijä kärsii työperäisestä stressistä. Masennuksesta on  tullut yleisin yksittäinen syy työkyvyttömyseläkkeelle siirtymiseen.

Yksi vastaus tähän on mindfulness, joka on menetelmä, jonka avulla voi oppia pysähtymistä, rauhoittumista ja yhteen asiaan kerrallaan keskittymistä. Tämä taasen lisää työssä jaksamista, työtyytyväisyyttä ja tehokkuutta, auttaa stressinhallinnassa sekä vahvistamaa ihmisten hyvinvointia ja fyysistä terveyttä. Aikaahan me emme voi hallista, keskittymistämme kyllä!

Mindfulness menetelmästä on tehty lukuisia tutkimusta viimeisen 20 vuoden aikana. Tutkimuksissa on muun muassa todettu menetelmän;

  • laskevan stressihormonitasoja
  • ennaltaehkäisevän ahdistusta
  • vahvistavan taitoja haastavissa työtehtävissä
  • lisäävän luovuutta
  • parantavan keskittymiskykyä
  • vahvistavan ihmissuhdetaitoja
  • vahvistavan hyvinvointia ja immuunipuolustusjärjestelmää
  • auttavan työssä jaksamista

Mindfulnessia voi hyödyntää niin työelämässä kuin omassa henkilökohtaisessa elämässä. Kun ajatukset eivät askartele mennessä ja tulevassa voi keskittyä juuri käsillä olevaan hetkeen, olemiseen  ja tekemiseen.