Muutosturva-valmennus

Hyvä työnantaja huolehtii työntekijästään myös silloin, kun on aika päättää työsuhde. Hyvän työnantajan maine syntyy pikkuhiljaa, mutta sen voi menettää hetkessä, huonojen kokemusten kertominen on nykyään aina vaan nopeampaa ja leviää vauhdilla erilaisissa sosiaalisissa medioissa. Hyvän työnhakuvalmennuksen tarjoaminen työntekijöille on yksi tapa osoittaa arvostusta silloinkin, kun työsuhdetta ei ole mahdollista jatkaa. Työnantajalle valmennus antaa mahdollisuuden täyttää lain määrittelemä velvollisuus työnhakukoulutuksesta tai -valmennuksesta irtisanomisen jälkeen. Valmennus on kestoltaan joustava, eli et maksa turhasta vaan käytetystä valmennusmäärästä. Irtisanotulle työntekijälle työnhakuvalmennus on mahdollisuus löytää uusi suunta ja reitti uuteen työllistymiseen.

Valmennuksen tavoite:

Vahvistaa ja edistää irtisanotun henkilön työllistymismahdollisuuksia mm..

  • Vahvistamalla henkilön oman osaamisen tunnistamista ja laajentamista.
  • Vahvistamalla henkilön kykyä arvioida omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä motivaatiotaan ja asennettaan työtä ja työnhakua kohtaan.
  • Kasvattamalla hänen itsetuntemusta ja -luottamusta niin, että työn hakeminen on helpompaa.
  • Tutustumalla tämän päivän työnhakukanavien ja rekrytointimenetelmien toimintaan.
  • Cv:n ja työhakemuksen muotoilemisella ja päivityksellä.
  • Vahvistamalla kykyä kuvata ja kertoa omasta osaamisestaan ja ammattitaidostaan selkeästi ja riittävästi.
  • Lisäkoulutustarpeen selvittämisellä.
  • Erilaisten mahdollisuuksien avaamisella, kuten yrittäjyys ja lisäkoulutus.
  • Kartoittamalla henkilön työkykyä ja motivaatiota.
  • Valmennus koostuu moduuleista, jotka toteutetaan sekä henkilökohtaisina että yhteisinä ryhmävalmennuksina. Moduulien sisältöjen kestot ja painotukset voivat olla erilaisia, henkilön tarpeesta riippuen.

Ryhmävalmennuksissa toteutuu yhteisten kokemusten ja tiedon jako, sekä siinä mahdollistuu yhteiset harjoitukset ja kokeilut, esim. työhaastattelu. Yksilövalmennuksessa voimme työskennellä henkilökohtaisten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, joustavasti ja tarkasti, toistamatta vanhaa ja tuttua ja toisaalta painottaen juuri sitä, mitä kukin tarvitsee tavoitteen saavuttamiseen.

Valmennus hinnoitellaan tuntihinnalla, käytettyjen valmennuskertojen mukaan, minimilaskutus 3 tuntia.

Valmennuksesta voidaan pitää noin tunnin pituinen maksuton infotilaisuus yrityksen osoittamissa tiloissa ennen valmennuksen aloitusta. Tai valmennettava voi sopia tapaamisen, jossa hänen henkilökohtaista valmennustaan voidaan yhdessä suunnitella, tämä ei vielä sido varsinaiseen valmennukseen ja on maksuton.

Valmennuksessa jokainen osallistuja saa oman valmentajan, jonka kanssa voi olla yhteydessä myös puhelimitse tai Skypellä tapaamisten välillä. Valmennuksen aikana on haluttaessa henkilökohtainen tapaaminen sairaanhoitajan kanssa jaksamisen ja työkyvyn ylläpidon vahvistamiseksi.

Valmennuksen kesto on joustavasti noin 1-2kk, aikataulu sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Meillä on lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus työllistämiskoulutusten toteuttamisista. Yritys- ja yhteistyöverkostomme on laaja, olemme myös valmentaneet, työnohjanneet ja kouluttaneet erilaisissa yrityksissä eri puolella Suomea yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Ylläpidämme ja uudistamme osaamistamme jatkuvalla koulutuksella.