NLP Practitioner Helsinki, syksy 2019

Koulutus sinulle, joka haluat muuttaa
RISTIRIIDAT RIKKAUKSIKSI,
löytää tiesi MOTIVAATION LÄHTEILLE
ja ottaa tehokkaasti kaikki omat VOIMAVARASI  JA LUOVUUTESI KÄYTTÖÖN

NLP Practitioner koulutus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisestä, vuorovaikutuksesta, muutoksesta, itsetuntemuksesta, hyvinvoinnin sekä voimavarojen lisäämisestä, käyttäytymisestä ja mahdollisuuksista. NLP:tä opiskelevat eri elämäntilanteista ja erilaisilta aloilta tulevat ihmiset. Koulutuksessa saatua tietoa voit käyttää niin henkilökohtaisessa- kuin työelämässäkin.

Ja vaikka NLP sisältääkin paljon työkaluja ja menetelmiä, on se myös elämäntapa, tapa ajatella ja tulkita maailmaa. Tällä tavoin koulutuksesta muodostuu kokonaisuus, jonka vaikutus ulottuu pintaa syvemmälle tukien henkilökohtaista kasvuasi elämäsi eri rooleissa ihmisenä, puolisona, ystävänä, työntekijänä jne.

Parhaimmillaan koulutus on yhdessä luotu kokemus täynnä iloa ja oivalluksia. Sinulla on tilaa olla oma itsesi sekä aikaa oivaltaa, kokea ja oppia asioita omalla ainutlaatuisella tavallasi. Samanaikaisesti saat ryhmän monet näkökulmat: minun, sinun, meidän, näin asiat saavat erilaisia ulottuvuuksia. Uskomme lujasti yhteistyön voimaan, siksi meitä kouluttajiakin on useita. Tuomme oman taustamme ja tapamme käyttää NLP:tä niin, että samalla kun opit NLP:n perusasiat saat monipuolisen kattauksen tavoista soveltaa sitä erilaisissa tilanteissa.

Käytämme erilaisia luovia menetelmiä perinteisten NLP menetelmien rinnalla ja tukena. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, osaamista tai koulutusta NLP:stä tai luovista menetelmistä.

Koulutus täyttää Suomen NLP -yhdistyksen sisältö, kesto – ja kouluttajavaatimukset. Koulutuksen suoritettuasi saat todistuksen ja voit jatkaa NLP Master koulutuksessa.

Kouluttaja:
Nlp Trainer Tuuli Paltemaa. Mukana myös NLP Trainer Jaana Ovaska.

Syksyn 2019 Helsingin koulutukset tapahtuvat Helsingin Malminkartanossa, osoitteessa Vuorenjuuri 40 kehäradan ja hyvien bussiyhteyksien päässä. Myös parkkitilaa on runsaasti omalla autolla tuleville.

Koulutuspäivät 2019-2020

1) 20.-22.9.2019, 3 pv

2) 5.-6.10.2019, 2 pv

3) 2.-3.11.2019, 2 pv

4) 14.-15.12.2019, 2 pv

5) 11.-12.1.2020, 2 pv

6) 8.-9.2.2020, 2 pv

7) 28.2.-1.3.2020, 3 pv

Koulutuspäivän kesto: klo 09:00-16:30

Koulutuksen kokonaishinta 1290€ + alv 24% yhteensä 1599,60 €
Suomen NLP yhdistyksen jäsenille hinnasta 100€ alennusta.

lmoittautua voit  yhteydenottolomakkeella tai soittamalla Tuulille numeroon +358 504145179, samalla voit kysyä lisätietoja.

Lisää NLP:stä

Avoin yhteistyö mahdollistaa kaikkien parhaimman esille tulemisen. Jokainen osallistuja saa käyttää ja kehittää sitä, missä on parhaimmillaan ja mistä innostuu aina vaan. Samalla kaikki saavat kehittää tuota puolta tai osaamista itsessään, parhaimman opissa. Lopputuloksena kaikki voittavat.

Yhteinen vahvuutemme on yhdistää erilaisia, samanlaisia ja monenlaisia asioita, osaamisia ja taitoja toisiinsa ja antaa niiden kehittyä joksikin uudeksi.

Ihminen itsessään on aina ainutlaatuinen kokonaisuus, yhdistelmä fyysistä ja psyykkistäolemusta ja voimaa, ajatuksia ja tunteita. NLP:ssä tutkimme tätä kokonaisuutta ja sen toimintaa:
miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.

NLP-tekniikoiden ja menetelmien avulla:

voin muuttaa omaa ajatteluani
..ja sitä kautta opittuja tunne- ja käytösmallejani
joten tulen vielä paremmaksi vuorovaikuttajaksi
voin oppia luomaan ja ylläpitämään hyvää kontaktia sekä tunneyhteyttä itseeni ja toisiin ihmisiin
opin arvostamaan erilaisuutta
voin muuttaa rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi
opin asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita hallitsemalla itse motivaatiotani
ja opin muuttamaan kielteisiä kokemuksiani myönteisiksi
Mitä hyötyä NLP:stä on?
Olisi hienoa, jos tähän olisi yksi ainoa ja oikea vastaus, mutta minulla ei ole sellaista. Jokainen meistä voi hyödyntää Nlp:tä juuri siinä missä sitä itse tarvitsee ja missä se on itselleen kaikkein tarkoituksenmukaisinta.

Oman kokemukseni mukaan Nlp on monipuolinen kokoelma menetelmiä, joita voi muotoilla ja muokata omaan käyttöön niin yksityiselämässä kuin työssäkin. Itse käytän sitä mm työn suunnittelun apuna, tavoitteita tehdessäni ja silloin kun haluan tulla ymmärretyksi ja itse ymmärtää paremmin toista. Olen nlp-vuosieni aikana myös käynyt läpi lukemattoman määrän uskomuksiani, luopunut niistä, jotka rajoittavat minua ja vahvistanut eteenpäin vieviä ja hyödyllisiä uskomuksiani.

Nlp menetelmien avulla voin paremmin hallita motivaatioitani ja sitä kautta tehdä tavoitteita ja saavuttaa niitä. Hiljaisen tiedon mallittaminen on yksi Nlp:n menetelmistä, siinä keskitytään ihmisen taitoihin ja voimavaroihin ja siihen, miten ne ovat löydettävissä ja tarpeen tullen otettavissa käyttöön. Tätä menetelmää käytän jatkuvasti oppiakseni uutta ja kehittääkseni ammattitaitoani ja muuta osaamistani.

Nlp ei kuitenkaan ole vain menetelmiä ja tekniikoita, vaan tutustumista omaan mielen toimintaan. Siihen miten omassa mielessä ja kommunikoinnissa sekä itsensä että muiden kanssa voi tehdä muutoksia niin, että oma ajattelu, kommunikointi ja elämä kehittyvät. Nlp on myös tapa ajatella ja tapa elää. Itselleni se tarkoittaa sitä, että kaikki olemme samanarvoisesti oppimassa ja opettamassa, kaikki on mahdollista ja on monta oikeaa tapaa toimia, ajatella ja tuntea.

Nlp vastaa mm kysymykseen miten olla yhteydessä itseensä ja toiseen ihmiseen? Se on käytännönläheinen malli siitä, miten me rakennamme kokemuksemme, jäsennämme ajatuksiamme, tunteitamme, käyttäytymistämme ja käyttämäämme kieltä. Tiedostamalla tämän on meidän helpompi ymmärtää itseämme ja toista ihmistä.
Nlp:tä käytetään ja sovelletaan muun muassa koulutuksessa, henkilöstöhallinnossa, esiintymisessä, valmentamisessa, terapiassa, terveydenhuollossa, asiakaspalvelussa, liike-elämässä, johtamisessa ja kunkin henkilökohtaisessa elämässä.

Itse valmennus on yhdessä tekemistä ja kokemista, kokeilemme käytännössä menetelmiä ja pohdimme miten niitä voi parhaiten soveltaa omassa elämän tilanteessa henkilökohtaisesti, perheessä, ihmissuhteissa ylipäätänsä, työssä jne.

Seuraa & jaa!
error
Avatar

Kirjoittanut 

Päämäärämme on olla mukana luomassa toimivaa ja innostavaa valmennusta, jossa herättelemme valmennukseen osallistuvien ideoita ja ajatuksia runsaan keskustelun kera. Valmennuksissamme haemme tarttumapintaa arjen toimintoihin ja kokemuksiin, emme vain puhu yleisellä tasolla.