Puheeksi ottaminen

VAIKEIDEN ASIOIDEN PUHEEKSI OTTAMINEN

Koulutusprosessi, joka lisää työvälineitä kuoleman, päihteidenkäytön ja seksuaalisuuden kohtaamisessa erilaisissa hoito- ja hoivatilanteissa. Prosessin aikana on mahdollista myös tarkastella omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja asenteitaan kyseisiä ilmiötä kohtaan ja kehittää vuorovaikutustaitojaan sekä ammatillisella että henkilökohtaisella tasolla.

Koulutus koostuu neljästä erilaisesta moduulista, joiden kestoa ja sisältöä voidaan yhdessä muokata teille sopivaksi.

Moduulit:

1. Ihmisen kohtaaminen, vuorovaikutustaidot

 • Mitä yhteys ihmisten välillä on ja miten se synnytetään?
 • Vuorovaikutus – avoimuus, vapaus ja vastuu.
 • Tunteet kohtaavat – törmäys vai yhteinen kokemus?
 • Hankalat työkaverit ja asiakkaat, keitä he ovat?
 • Yhteiset asiakkaat – yhteinen malli palvella.
 • Oikeassa oleminen ja oikein tietäminen.
 • Erilaisuus – ristiriidan siemen vai rikkaus?

2. Kuoleman kohtaaminen

 • Pelot
 • Uskomukset – usko
 • Kuoleman kohtaaminen asiakkaassa
 • Kuoleman kohtaaminen omaisissa
 • Kuoleman kohtaaminen itsessä
 • Kuolemaan saattaminen – saattohoito
 • Hyvä kuolema

3. Päihde- ja mielenterveys

 • Miksi Jeppe juo?
 • ..ja miten juominen lopetetaan? Kokemuksia, esimerkkejä katkolta ja a-klinikalla työskentelystä
 • Mistä apua juomisen lopettamiseen?
 • Miten suhtaudun päihteitä käyttäviin asiakkaisiin?
 • Päihteet ja mielenterveys – muna vai kana? Kumpaa hoidetaan ensin?
 • Millainen on terve mieli? Millaista on riittävä hoito, terapia jne?
 • Miten itse voin tukea mieleltään sairasta ihmistä?

4. Seksuaalisuus hoitotyössä

 • Seksuaalisuuden kehitys
 • Vammaisen ihmisen seksuaalisuus
 • Vanhuksen seksuaalisuus
 • Oma suhde seksuaalisuuteen itsessäni/asiakkaissa
 • Seksuaalisuus osa identiteettiä – niin nuorena ja terveenä kuin sairaana ja vanhetessa

RAKENNETAAN YHDESSÄ JUURI TEILLE TOIMIVA KOKONAISUUS!

Valmennuksessa käytämme mm NLP:n ja Mindfulnesin työkaluja. Osallistuaksesi et tarvitse erityistaitoja, avoin mieli ja halu tarkastella omaa elämää riittävät.

Viitekehyksemme on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, joten fokuksemme on osaamisessa, onnistumisessa ja oppimisessa.