Työnohjaus

Työnohjaus on ajan ja huomion antamista ohjaustilanteesa oleville, omaa työtään ja itseään voi arvostaa näin.  Se sopii sinulle, joka haluat löytää työhön liittyviin asioihin uusia näkökulmia ja kehittyä työssäsi.

Työtilanteissa on aina mukana tekemistä, osaamista, kokemuksia, tietoa ja tunteita. Arjen työssä kohtaamme ihmisen kaikkine puolineen, jolloin syntyy vuorovaikutusta, joka toimii molempiin suuntiin. Työnohjauksessa voimme tarkastella omia kohtaamisen tapojamme, syntyneitä uskomuksia ja arvoja, jotka suuntaavat työn tekemistä. Ajoittain on hyvä myös kiinnittää huomio siihen, kuinka oma perustehtävä toteutuu ja onko hyödyllistä muuttaa työn tekemisen tapoja ja mitä siinä kannattaa säilyttää.

Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia työhön ja työssä jaksamiseen sekä löytää työniloa. Fokus työnohjauksessa on ratkaisuissa, mahdollisuuksissa ja voimavaroissa, ongelmia ei lakaista maton alle vaan niistä ponnistetaan kohti tulevaisuutta ja haluttua tavoitetta.

Käytämme mahdollisuuksien mukaan erilaisia luovia ja toiminnallisia menetelmiä työskentelyn tukena.

Ota yhteyttä, jutellaan miten voimme olla sinulle avuksi.

koulutus@myotatuulivalmennus.fi tai  050 4145179

Yhteyden otto