Yrityksille

Kehittäminen ilman suuntaa ja päämäärää on turhaa. Työyhteisön toiminta-tavat muodostuvat vuosien aikana, toisinaan jumiudutaan myös sellaiseen mikä ei toimi. Työyhteisön toimintatapojen esille tuominen ja näkyväksi tekeminen mahdollistaa niiden arvioinnin ja antaa suunnan kehittämiselle. Samalla myös ajattelumallit tulevat näkyviksi. Erilaiset uskomukset, etenkin ne piilossa olevat, vaikuttavat arkipäivään, on tärkeää voida arvioida myös niiden toimivuutta. Valmennus voi olla kestoltaan muutamasta tunnista useisiin päiviin, se voi olla tietyn osaston tai ammattiryhmän tai koko työyhteisön yhteinen kehitysprosessi, johon voi liittää mukaan työnohjausta tai/ja coaching-työskentelyä.

Uskomme, että työyhteisöillä on itsellään vastaukset kysymyksiinsä. Meidän tehtävämme on esittää kysymyksiä, jotka laajentavat ja tuovat uusia näköaloja sekä kyseenalaistavat vanhoja, toimimattomia ajatusmalleja. Tuomme mukanamme myös ratkaisulähtöisen ja -keskeisen ajattelumallin, fokuksemme on mahdolisuuksissa ja tavoitteemme löytää ratkaisuja. Kouluttajina otamme huomioon toiveesi ja ryhmän kokoonpanon. Meiltä saat erilaisen päivän, ei pelkkää istumista ja kuuntelemista. Pyrimme aina innostavuuteen ja energisyyteen, sopivaan tauotukseen ilman liikaa luennointia. Käytämme paljon työelämän aitoja esimerkkejä.


Esimies- ja johtajavalmennukset

Lue lisää >

 


Työyhteisövalmennukset

Lue lisää >